Poradnie

——————————————————————————————————————–

PORADNIA PRAWNA

 Celem Poradni jest pomoc w sprawach prawnych. Gwarantujemy spotkanie z prawnikiem i bezpłatną pomoc prawną i kompetentną radę. Poradnia Prawna jest czynna we wtorki w godz. 16.00 – 17.00.
Zapisy do Poradni Prawnej są codziennie w Kancelarii Parafialnej lub telefonicznie 693799292

——————————————————————————————————————–

   PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

            Celem Poradni jest pomoc, aby w sposób dojrzały i odpowiedzialny pełnić rolę małżonka i rodzica. W oparciu o chrześcijańską koncepcję osoby ludzkiej chcemy pomóc wszystkim tym, którzy szukają porady w obliczu trudnych zadań pełnionych w rodzinie. Osoby prowadzące Poradnię są przygotowane i mogą udzielać pomocy w mediacjach małżeńskich i rodzinnych. Wizyta i porada jest bezpłatna i jest objęta tajemnicą. Poradnia Życia Rodzinnego jest czynna w środy w godz. 17.00 – 18.00.

——————————————————————————————————————–

PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

           Celem Poradni jest pomoc wszystkim uzależnionym i ich bliskim, którzy pragną dzięki pomocy i wsparciu pedagoga społecznego podjąć odpowiednie działanie, które pomoże uzależnionym i im samym. Osoby, które mają w gronie swojej rodziny Kogoś uzależnionego potrzebują grupy wsparcia. Spotkanie z pedagogiem jest bezpłatne. Poradnia dla Osób uzależnionych i Ich Bliskich jest czynna w poniedziałki w godz. 15.30 -16.30

——————————————————————————————————————–