Kancelaria

Kancelaria Parafialna jest czynna codziennie:

Poniedziałek – godz. 16.00 – 17.00

Wtorek – od godz. 8.00 – 8.30

Środa – godz. 16.00 – 17.00

Czwartek – godz. 8.00 – 8.30

Piątek – godz. 16.00 – 17.00

Sobota – godz. 16.00 – 17.00

Niedziela – po każdej Mszy św.

W sprawach pilnych proszę dzwonić (tel. 693 799 292).

CZYNNOŚCI KANCELARYJNE DOTYCZĄCE CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Zgłoszenie dziecka do chrztu św. powinno być dokonane przez Rodziców lub prawnych opiekunów, którzy zobowiążą się, że dzieci będą wychowane w wierze, w której zostaną ochrzczone. W naszej Parafii chrzest św. jest udzielany w każdą Niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00.
 2. Przy zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zostaje spisany akt chrztu na podstawie danych zawartych w odpisie metryki urodzenia USC. Dodatkowo spisywane są dane osób, które mają zostać rodzicami chrzestnymi (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres).
 3.  Rodzice chrzestni. Wybór chrzestnych należy do Rodziców dziecka. Chrzestni:
  • powinni mieć ukończone 16 lat
  • przyjęli sakrament bierzmowania,
  • są katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.
  • Najpóźniej w dniu chrztu chrzestni pochodzący z innych parafii  powinni przedstawić zaświadczenie, ze swojej parafii, stwierdzające, że mogą pełnić zadanie chrzestnego lub chrzestnej.
 4.  Spowiedź św. – należy do niej przystąpić, aby w dniu Chrztu dziecka Rodzice i Rodzice chrzestni mogli w pełni uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię św.

Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim, oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację.

 

CZYNNOŚCI KANCELARYJNE PRZEDMAŁŻEŃSKIE

I Spotkanie

 1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej i zamówić termin (datę)ślubu.
 2. Rozpocząć kurs przedmałżeński  ( jeśli to możliwe – razem oboje narzeczeni).

II Spotkanie

 1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej nie wcześniej jak na  6 miesięcy przed ślubem.
 2. Spisanie (w obecności dwojga narzeczonych) protokołu kanonicznego badania narzeczonych.
 3. Przedłożenie dokumentów:
  • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa z adnotacją o bierzmowaniu (ważna 6 miesięcy, ten dokument znajduje się w parafii chrztu).
  • zaświadczenie z USC – jeżeli ma być ślub konkordatowy, a więc ze skutkami cywilnymi; to zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy;
 4. Jeżeli jedno z narzeczonych jest spoza parafii ślubu to winno zanieść prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii (to zaświadczenie wydaje ksiądz w czasie spisywania protokołu).
 5. Po spisaniu protokołu i zgłoszeniu zapowiedzi wskazana jest spowiedź przedślubna (tzw. I-sza spowiedź przed ślubem).

III Spotkanie

 1. Zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w tygodniu przed ślubem.
 2. Spisanie aktu małżeństwa.
 3. Przedłożenie brakujących dokumentów:
  • odbyte dwie spowiedzi przedślubne (jedna po spisaniu protokołu – patrz wyżej, druga w tygodniu przed ślubem, w konfesjonale należy wspomnieć o rodzaju spowiedzi);
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach poza parafią ślubu;
  • dokładne dane świadków (adres, wiek, ewentualnie dwa imiona).
 4.  Wyjaśnienie zaistniałych niejasności odnośnie liturgii sakramentu małżeństwa.