Modlitwy parafialne

Litania do Błogosławionych Męczenników Kutnowskich
Ks. Michała Woźniaka i Ks. Michała Oziębłowskiego

Kyrie, elejson – Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Królowo Męczenników – módl się za nami.
Błogosławiony Michale Woźniaku, Kapłanie i Męczenniku – módl się za nami.
Błogosławiony Michale Oziębłowski, Kapłanie i Męczenniku – módl się za nami.
Błogosławieni Kapłani Męczennicy II wojny światowej – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani Męczennicy wskazujący drogę do świętości – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani wierni słudzy Kościoła Świętego – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani gorliwie wypełniający posługę kapłańską – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani apostołowie i opiekunowie najbiedniejszych – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani krzewiciele kultu Eucharystii – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani pełni Światła Bożego – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani gorliwie umacniający wiarę wśród ludzi – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani wierni czciciele Maryi – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani serdeczni i otwarci dla potrzebujących – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani cierpliwi i kochający swoich parafian – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani ożywiciele życia religijnego i społecznego – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani posługujący rannym i umierającym – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani dla Chrystusa rezygnujący z ucieczki – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani pokornie znoszący głód i poniżenie – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani okazujący miłość współbraciom w obozie śmierci – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani pocieszający cierpiących współwięźniów – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani Męczennicy Kutnowscy – módlcie się za nami.
Błogosławieni Kapłani Męczennicy Patroni naszej Parafii – módlcie się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Błogosławieni Męczennicy Kutnowscy, którzy oddali życie za Kościół.
O.: Zasłużyli na wieniec zwycięstwa i radują się chwałą nieba.

Módlmy się.: Boże, przyjmij modlitwy zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem Błogosławionych Męczenników Kutnowskich, którzy wiernie naśladowali kochające Serce Syna Twego i udziel naszemu miastu i naszej parafii łask, o które z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.